تا حالا عبارت «كارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

شاید تا امروز كارتون‌ها و انیمیشن‌هایی كه برای فرزندتان تهیه می‌كردید، فقط نقش «قوطی بگیر و بنشان» را داشتند كه هروقت سر هر مساله‌ای با فرزندتان دچار مشكل می‌شدید یا زمانی كه حوصله بازی و گوش دادن به حرف‌هایش را نداشتید با گذاشتن یك سی‌دی در دستگاه پخش، همه سر و صداها را می‌خواباندید و با فراغ بال و بدون مزاحمت یك كودك كنجكاو به كارهای خودتان مشغول می‌شدید. 

با این بازی‌ها از بچه‌ها نابغه بسازید

بوی تمام شدن امتحانات كه به مشام می‌رسید،‌ بوی بازی پشت سرش مشام‌مان را نوازش می‌داد! بچه‌های دیروز مانند امروز سردرگم این همه تنوع نبودند. اینكه خوب بود یا نه‌‌ نمی‌دانم اما ‌ در بین انتخاب‌های‌شان حتما یك بازی فكری وجود داشت. این باعث می‌شد تفكر آنها هم مانند جسم‌شان به تحرك واداشته شود. علاوه براینكه بسیاری از مفاهیم اجتماعی، ‌فرهنگی، ‌اقتصادی و ‌هنری ‌ را به شكل غیرمستقیم و درست یاد بگیرند. 

چرا قصه گفتن برای کودک این قدر مهم است؟

قصه‌گويي فضايي را براي كودك به‌وجود مي‌آورد كه موجب تقويت قوه‌ی تخيل او مي‌شود و پرورش تخيل در كودكان آثار مثبت بسياري را در رشد روحي و ذهني آنها به‌جاي خواهد گذاشت، ازجمله اينكه با تقويت قوه‌ی تخيل و امكان پرورش استعدادهاي دروني و شكوفايي توانايي‌هاي بالقوه‌ی كودك فراهم مي‌شود و مادر و پدر بهتر مي‌توانند به علايق و استعدادهاي فرزند خود پي ببرند.

هفت بازی برای افزایش توجه و تمرکز کودکان

اگر کودک شما هم شلوغ و البته کمی حواس پرت است ممکن است در این روزهای طولانی تابستان کلافه تان کند. در این مطلب به شما میگوییم چطور هم کودک را سرگرم کنید و هم به او در افزایش توجه و تمرکز کمک کنید.

بازی ((… می گوید))

روش انجام کار:

ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ - اسم شما چه رنگی دارد

ﺭﻧﮓ ﻧﺎﻡ ﺷﻤﺎ؛ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ


ﺭﻧﮕﻬﺎﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

ﺳﺮﺥ : 1 ﺵ ﺝ ﺱ ﺍﻟﻒ
ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ *: 2*** ﺕ ﺙ ﮎ ﺏ
ﺯﺭﺩ : 3 ﯼ ﻝ ﺹ ﺽ
ﺳﺒﺰ : 4* ﻭ ﻡ ﺩ ﮊ
ﺁﺑﯽ : 5 ﭺ ﻥ ﻁ ﻅ
ﻧﯿﻠﯽ : 6 ﺡ ﺥ ﻑ -
ﺑﻨﻔﺶ : 7 ﻉ ﭖ ﻍ -
ﺻﻮﺭﺗﯽ : 8 ﺯ ﻕ ﻩ -
ﻃﻼﯾﯽ : 9 ﺭ ﺫ ﮒ -

ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ پی بردن به شخصیت یک نفر ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺴﺖ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و سوالاتی برای پی بردن به شخصیت یک نفر ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

 ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺍﺻﻼً ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﻧﯿﺴﺖ . ﮐﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ ﻫﻢﮐﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ

 

تست شخصیت شناسی ؛ به چه دلیل دیگران شما را دوست دارند

ﺍﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﺯﯾﺮﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯿﺪ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺍﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺳﺖ.

-1 ﻓﺮﺽ ﻛﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ,ﻛﺪﺍﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﺍﻟﻒ : ﭼﯿﻦ ﻭﭼﺮﻭﻙ

ﺏ : ﻟﻜﻪ

ﺝ : ﺧﺎﻝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺩ : ﻛﻚ ﻭﻣﻚ

ﺕ : ﻟﺒﺨﻨﺪ

صفحه‌ها

ورود کاربر