مهدی مظلومی از ساخته هایش در GEM دفاع می کند

«در شبکه جم سریال های ایرانی تولید خواهم کرد که مردم دیگر نیازی به دیدن سریال های ترکیه ای شبکه جم نداشته باشند.» «باید سریال های ما ساخته شود تا صداوسیما ببیند...» اینها ادعاهایی بود که مهدی مظلومی، کارگردان ایرانی مهاجرت کرده به شبکه جم در گفتگویی که اوایل امسال با ما داشت مطرح کرد؛ ادعاهایی که خیلی زود و با شروع پخش سریال های ایرانی محصول این شبکه و عدم استقبال مردم از آنها، بی اساس بودن شان مشخص شد.

ورود کاربر