جاودانگی از دانته، شکسپیر،‌هاثورن تا هرمان ملویل

 در اسطوره‌شناسی ادبیات آمریکا عدم استقبال مخاطبان و منتقدان از رمان «موبی‌دیک» و گوشه‌نشینی و سکوت اختیارکردن هرمان ملویل، اصلی‌ترین تصویر زندگی‌اش به حساب می‌آید که بسیار شباهت دارد به خود-تبعیدی هنری جیمز به انگلستان، فاز اواخر عمر مارک تواین که شده بود حیوان خانگی سفید ملوس و دست‌آمیز ثروتمندان، دائم‌الخمری و جوانمرگی فیتزجرالد و نیز دست‌ودلبازی همینگوی. این تصویرهای کلیشه‌ای به ما از حقیقت نویسندگی در آمریکا به صراحت سخن می‌گوید.

ورود کاربر